Cảm ơn khách hàng

Không dây VHF

âm thanh không dây VHF chất lượng truyền dẫn tốt, các đầu tiếp xúc chắc chắn cho độ ổn định cao loại bỏ các trường hợp rột rẹt

Danh sách sản phẩm